Skip to main content

Dane techniczne

Oznaczenia oczek

Wymiary oczek podawane są w tzw. podziałkach (t i t1), czyli wartościach w osiach (wg rys). Dodatkowo niezbędne jest określenie wartości mostka oraz grubości blachy, z której będzie wykonywany wyrób:

t- krótsza przekątna oczka
t1 – dłuższa przekątna oczka
m– mostek siatki
g – grubość blachy

Wymiary arkuszy siatek oraz kierunek nacinania

Proponujemy wykonanie siatek w standardowych arkuszach lub zgodnie z indywidualnym projektem. Arkusze standardowe to wartości: 1000×2000, 1250×2500 oraz 1500×3000 mm. Tolerancje wymiarowe: siatki produkowane są w dodatniej tolerancji na długości (do 50 mm) oraz w tolerancji 0 lub do – 5 mm na szerokości.

Dłuższa przekątna oczek (podziałka t1) jest domyślnie równoległa do szerokości siatek (s). Maksymalna szerokość siatek to 1500 mm. Grubość siatek mieści się w przedziale 0,5-4 mm.

Oznaczenia poniżej:
d – długość siatki
s – szerokość siatki
g – grubość blachy

Skrajne oczka siatek

W zależności od wielkości oczek oraz wymiarów siatek, skrajne oczka przyjmują wartość wynikową (w większości przypadków są to oczka otwarte). Istnieje możliwość uzyskania siatki z pełnymi (zamkniętymi) oczkami w przypadku zamówienia siatki o gabarytach równej wielokrotności podziałek (t i t1).

Dodatkowe operacje

W zależności od projektu (dla grubości blachy do 1,5 mm) możemy dodatkowo zaproponować usługę zgniatania siatek w celu uzyskania płaskiej (gładkiej) struktury siatek (patrz rys).

Dostępna jest również usługa malowania wg palety RAL lub anodowania siatek po uprzednim ustaleniu zastosowania i warunków użytkowania wyrobu.

Płaskość siatek oraz łukowatość arkuszy

Z uwagi na dużą ingerencję w strukturę stali, podczas procesu produkcji (nacinania i rozciągania) mogą wystąpić duże naprężenia skutkujące odchyłkami od płaskości oraz tzw. efektem łukowatości siatek (patrz rys).